บุหรี่ไฟฟ้ากับความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม หลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สนับสนุนข้อเท็จจริงนี้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กและเยาวชน

ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

 • ระบบสมอง: นิโคตินและสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง
 • ระบบทางเดินหายใจ: ไอน้ำจากบุหรี่ไฟฟ้า ระคายเคือง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอด
 • ความเสพติด: นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เด็กและเยาวชนเสพติด
 • สารเคมี: สารเคมีบางชนิดในบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็ง
 • พฤติกรรม: เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะลองเสพสารเสพติดอื่นๆ

งานวิจัย

 • งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และสมาธิสั้น มากกว่าเด็กที่ไม่สูบถึง 2 เท่า
 • อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสติดยาสูบ มากกว่าเด็กที่ไม่สูบถึง 4 เท่า

ข้อควรระวัง

 • บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน
 • ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชน
 • ควรเก็บบุหรี่ไฟฟ้าให้พ้นมือเด็ก
 • ควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

ทางเลือกอื่น

 • กิจกรรม: ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมอื่น เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ
 • การพูดคุย: พูดคุยกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
 • การเป็นแบบอย่าง: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่

การป้องกันเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใหญ่ควรตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมมือกันป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า