บุหรี่ไฟฟ้ากับผลกระทบต่อสุขภาพจิต

บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม หลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน แต่ยังมีข้อมูลไม่มากพอเกี่ยวกับผลระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพจิต

กลไกการทำงาน

บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

 • ตัวเครื่อง: เป็นส่วนที่เก็บแบตเตอรี่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และปุ่มควบคุม
 • หัวพอต: เป็นส่วนที่บรรจุน้ำยาบุหรี่ ประกอบด้วยนิโคติน สารแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ
 • คอยล์: เป็นตัวให้ความร้อนกับน้ำยาบุหรี่

เมื่อผู้ใช้สูดดม แบตเตอรี่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังคอยล์ ทำให้คอยล์ร้อนขึ้น ความร้อนนี้จะเปลี่ยนน้ำยาบุหรี่เป็นไอน้ำ ผู้ใช้จึงสูดดมไอน้ำนี้เข้าสู่ร่างกาย

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

 • นิโคติน: นิโคตินเป็นสารเสพติด ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกัน นิโคตินก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
 • สารเคมี: สารเคมีบางชนิดในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองล้า
 • วัยรุ่น: บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อพัฒนาการสมอง เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

งานวิจัย

 • งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ไม่สูบถึง 2.1 เท่า
 • อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเกิดภาวะวิตกกังวลมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 1.7 เท่า

ข้อควรระวัง

 • บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย
 • ไม่ควรใช้ในเด็กและเยาวชน
 • ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนใช้งาน

ทางเลือกอื่น

 • การปรึกษาแพทย์: แพทย์สามารถให้คำแนะนำ และยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่
 • การใช้โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่: มีโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่มากมาย ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์
 • การใช้กลุ่มสนับสนุน: การพูดคุยกับผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ อาจช่วยให้มีกำลังใจ และผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากไปได้

การเลิกสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ผู้สูบบุหรี่ควรพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง