บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม หลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน แต่ยังมีข้อมูลไม่มากพอเกี่ยวกับผลระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้า

กลไกการทำงาน

บุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

 • ตัวเครื่อง: เป็นส่วนที่เก็บแบตเตอรี่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และปุ่มควบคุม
 • หัวพอต: เป็นส่วนที่บรรจุน้ำยาบุหรี่ ประกอบด้วยนิโคติน สารแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ
 • คอยล์: เป็นตัวให้ความร้อนกับน้ำยาบุหรี่

เมื่อผู้ใช้สูดดม แบตเตอรี่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังคอยล์ ทำให้คอยล์ร้อนขึ้น ความร้อนนี้จะเปลี่ยนน้ำยาบุหรี่เป็นไอน้ำ ผู้ใช้จึงสูดดมไอน้ำนี้เข้าสู่ร่างกาย

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ

 • สารก่อมะเร็ง: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารก่อมะเร็ง เช่น สารไนโตรซามีน ฟอร์มัลดีไฮด์ และเบนซิน
 • DNA: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำลาย DNA เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด ช่องปาก หลอดอาหาร ตับอ่อน และมะเร็งชนิดอื่นๆ
 • งานวิจัย: งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด

ข้อดี

 • ลดควันบุหรี่: บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันบุหรี่
 • ลดกลิ่น: บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกลิ่นควันบุหรี่
 • ลดสารเคมี: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีน้อยกว่าบุหรี่มวน

ข้อเสีย

 • นิโคติน: บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด
 • สารเคมี: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมี
 • ผลระยะยาว: ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผลระยะยาว

ทางเลือกอื่น

 • การปรึกษาแพทย์: แพทย์สามารถให้คำแนะนำ และยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่
 • การใช้โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่: มีโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่มากมาย ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์
 • การใช้กลุ่มสนับสนุน: การพูดคุยกับผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ อาจช่วยให้มีกำลังใจ และผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากไปได้

การเลิกสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ผู้สูบบุหรี่ควรพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง