บุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่กลายเป็นเทรนด์ใหม่ มาแรงในปัจจุบัน หลายคนมองว่าเป็นทางเลือก ที่ปลอดภัยกว่า บุหรี่มวน

จุดกำเนิด

บุหรี่ไฟฟ้าถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน ปี 2003 โดยหาน หลี่ เภสัชกรที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

กลไกการทำงาน

บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยเปลี่ยนน้ำยาบุหรี่ ให้เป็นไอน้ำ ผู้ใช้จึงสูดดมไอน้ำนี้เข้าสู่ร่างกาย

ส่วนประกอบ

 • ตัวเครื่อง: เก็บบรรจุแบตเตอรี่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และปุ่มควบคุม
 • หัวพอต: บรรจุน้ำยาบุหรี่ ประกอบด้วยนิโคติน สารแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ
 • คอยล์: ให้ความร้อนกับน้ำยาบุหรี่

ความนิยม

 • ทางเลือก: หลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน
 • เทคโนโลยี: มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • รสชาติ: มีน้ำยาบุหรี่หลากหลายรสชาติ

ข้อดี

 • ควันบุหรี่: ไม่มีควันบุหรี่
 • กลิ่น: ไม่มีกลิ่นควันบุหรี่
 • สารเคมี: มีสารเคมีน้อยกว่าบุหรี่มวน

ข้อเสีย

 • ข้อมูล: ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับผลระยะยาว
 • นิโคติน: มีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด
 • สารเคมี: มีสารเคมี

ผลข้างเคียง

 • ระคายเคือง: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • ปอดอักเสบ: อาจเกิดปอดอักเสบ
 • ผลระยะยาว: ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ

กฎหมาย

 • ควบคุม: หลายประเทศมีกฎหมายควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
 • ห้ามจำหน่าย: บางประเทศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

โลกใหม่

 • เทรนด์: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ใหม่
 • อนาคต: อนาคตของบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่แน่นอน

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ เกี่ยวกับผลระยะยาว ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูล และใช้อย่างมีสติ

หมายเหตุ

 • บทความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูล ไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • การสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ผลของบุหรี่ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไป
 • ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้