1 ปี บนเส้นทางการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป บทความนี้ ขอแบ่งปันประสบการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น

จุดเริ่มต้น

ฉันเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้า ด้วยเหตุผลหลักคืออยากเลิกบุหรี่ มวน

การเปลี่ยนแปลง

 • สุขภาพ: รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง เชิงบวก หายใจสะดวกขึ้น ไอและเหนื่อยน้อยลง
 • การเงิน: ประหยัดเงินค่าบุหรี่ มวน
 • ความสัมพันธ์: คนรอบข้างรู้สึกดี ที่ไม่ต้องสูดดมควันบุหรี่

ด้านลบ

 • ค่าใช้จ่าย: แม้จะประหยัดกว่าบุหรี่ มวน แต่บุหรี่ไฟฟ้า ก็มีค่าใช้จ่าย
 • ความเสพติด: ยังมีความเสพติดนิโคติน
 • กฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่ชัดเจน

บทสรุป

1 ปี กับบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งแง่บวก และแง่ลบ

แง่บวก: สุขภาพดีขึ้น ประหยัดเงิน ความสัมพันธ์ดีขึ้น

แง่ลบ: ค่าใช้จ่าย ความเสพติด กฎหมาย

อนาคต

ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้บุหรี่ไฟฟ้า ไปนานแค่ไหน

เป้าหมาย: เลิกนิโคติน ให้ได้

ข้อแนะนำ

 • ศึกษาข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
 • ปรึกษาแพทย์: ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
 • ใช้อย่างมีสติ: ใช้อย่างมีสติ เลือกน้ำยาที่มีคุณภาพ

การเลิกบุหรี่ เป็นสิ่งที่ดี บุหรี่ไฟฟ้า อาจเป็นทางเลือก

หวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์

หมายเหตุ

 • บทความนี้เป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • การสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ผลลัพธ์ของบุหรี่ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไป
 • ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้